(044) 239–22–52

(068) 931–66–76

office.gildia.kyiv.ua@gmail.com

Гільдія

Щодо невідповідності окремих питань кваліфікаційного іспиту для кандидатів в аудитори вимогам чинного законодавства

У зв’язку з виявленням в ході підготовки методичних матеріалів для кандитдатів в аудитори очевидних невідповідностей чинному законодавству окремих питань програми іспиту Господарське, цивільне та корпоративне право 2021 Гільдія звернулася до ОСНАД з запитом про надання публічної інформації.

Оскільки перша екземанаційна сессія припадає на 24.09.2021 року, а станом на 13.09.2021 відсутня відповідь на запитання задані Гільдією щодо очевидної невідповідності питань програми діючому станом на 01.01.2021 законодавства публікуємо запит Гільдії та проміжну відповідь ОСНАД.

Для зручності користування всіх зацікавлених осіб – кандидатів публікуємо тут кокретні питання, які фігурують у запиті.

З метою уникнення двозначності та забезпечення повної та всебічної підготовки кандидатів до іспиту, керуючись ст. ст. 1, 3, 5, 14 ЗУ Про доступ до публічної інформації, ст. 15 ЗУ Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність, просимо Вас надати розгорнуті відповіді по питанням зазначеним нижче.З метою спрощення розуміння запитань ми наводимо конкретні цитати з програми кваліфікаційного іспиту корпоративне право 2021 і норми діючого станом на 01.01.2021 законодавства.У п. 10 Зазначено «Шахрайство та злочинна поведінка». Водночас, Кримінальний Кодекс України не містить такого поняття як «злочинна поведінка», а правова кваліфікація злочинів та проступків, які можуть бути класифіковані як злочини проти власності поширюється на низку статей, яка не обмежується тільки ст. 190 ККУ.

Просимо Вас уточнити, що саме мається на увазі в розумінні кримінального та кримінально процесуального законодавства України укладачами іспиту та екзаменаторами під поняттям «злочинна поведінка»?

  • У п. 10 зазначено «…незаконне привласнення активів». Водночас, Кримінальний Кодекс України не містить такого поняття як «незаконне привласнення активів», а правова кваліфікація злочинів та проступків, які можуть бути вчинені з метою протиправного заволодіння майном поширюється на низку статей Кримінального кодексу України.

Просимо Вас уточнити, що саме мається на увазі в розумінні кримінального та кримінально процесуального законодавства України укладачами іспиту та екзаменаторами під поняттям «незаконне привласнення активів»?

  • Укладачі іспиту у Розділі 11. віднесли Конституційний Суд України до судової системи України. Водночас Конституційний Суд України не відноситься до судової системи України, оскільки Конституцій України винесений у окремий Розділ Конституції України (Розділ XII КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ), а не Розділ VIII ПРАВОСУДДЯ.

Просимо Вас уточнити, що саме має відповідати на іспиті кандидат в частині того чи відноситься Конституційний Суд України до судової системи України. Чи має кандидат спиратися на хибну логіку програми іспиту чи на діючу ст. 147 Конституції України?

  • Укладачі іспиту у п. п. 11.4 Зазначили «Верховний суд України як найвищий судовий орган». Водночас, згідно ст. 125 Конституції України Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України. Тобто у Конституції України такого суду як «Верховний Суд України» не фігурує. Аналогічні приписи містяться і у ст. 17 ЗУ Про судоустрій та статус суддів.

Просимо Вас уточнити, що саме має відповідати на іспиті кандидат в частині того чи існує в Україні «Верховний суд України», коли існування такого суду законами України не передбачено, одначе кваліфікаційний іспит такий Суд передбачає? Натомість, згідно чинного законодавства існує «Верховний Суд».

  • У розділі «Перелік досліджуваних нормативно-правових актів» зазначено нормативно-правовим актом «Про судову практику в справах про банкрутство : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 №15.

Однак ще до проведення судової реформи та прийняття нових процесуальних кодексів дана Постанова пленуму ніколи не була нормативно-правовим актом. Дана Постанова пленуму стосується застарілого та в більшій мірі нечинного законодавства про неплатоспроможність боржника, яке діяло до прийняття  Кодексу України з процедур банкрутства від 18.10.2019 .

Станом на 01.01.2021 року в Україні в силу п. 5, 6 ст. 13 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Просимо Вас уточнити, що саме має відповідати на іспиті кандидат в частині того чи є Про судову практику в справах про банкрутство : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 №15 джерелом права?

Просимо Вас уточнити, чи містить іспити відсилку на застарілу станом на 01.01.2021 Про судову практику в справах про банкрутство : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 №15?

Нагадуємо, що наступне підвищення кваліфікації для аудиторів (сертифікат АПУ) за 20-годинною освітньою програмою “Служба внутрішнього аудиту” відбудеться у листопаді 2021 року (05.11.21, 12.11.21, 19.11.21, 26.11.21 – чотири преші п’ятниці листопада 2021 року).

Лектор Надія Павлова, адвокат, непрактикуючий аудитор, практикуючий внутрішній аудитор, LLM, бакалавр міжнародних відносин, бакалавр обліку та аудиту, керуючий партнер АО «АТТОРНЕЙС», член Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України, член Аудиторської палати України, член Національної асоціації адвокатів України.

Реєстрація на захід буде закрита 03.11.2021 року о 19.00. Це останній безкоштовний освітній захід підвищення кваліфікації для членів (сертифікат АПУ) у 2021 році.

Нагадуємо, що протягом 2021 року плата за цей освітній захід тривалістю 20 годин тільки для членів Гільдії не стягується за умови відсутності заборгованості за членськими внесками. Ви можете зробити звірку за заборгованістю за членськими внесками шляхом направлення на електронну пошту Гільдії office.gildia.kyiv.ua@gmail.com листа з Вашим ПІБ і номером сертифіката внутрішнього аудитора).

Гільдія принагідно нагадує, що за умови наявності заборгованості за внесками більш аніж два роки станом на 01.01.2022 (тобто борг за внесками за 2020 та 2021 роки або більший період), такі члени будуть виключені. Як наслідок виключення, такі члени втрачають доступ до матеріалів Гільдії, додаткових гарантій захисту та підвищення кваліфікації від Гільдії.

Гільдія нагадує, що згідно п. 5 Розділу 1. Порядку безперервного професійного навчання аудиторів (надалі по тексту – Порядок) мінімальний обсяг, тривалість безперервного професійного навчання аудитора становлять 120 годин протягом трьох років поспіль за накопичувальною системою, але не менше 20 годин на рік.

При цьому має бути забезпечено диференціацію видів безперервного навчання аудиторів. А згідно п. 4 Розділу 2. Порядку обсяг та тривалість проходження безперервного професійного навчання аудиторів шляхом участі у короткострокових заходах визначаються відповідно до фактичної тривалості навчання в годинах, але не більше ніж 20 годин на рік, на підставі підтверджуючих документів. Тобто мінімум підвищення для аудитора на рік це 20 годин короткострокових заходів, а ще 20 годин потрібно добрати або освітніми заходами або можна виконати програми постійного професійного розвитку (Continuing Professional Development – CPD) або здобути вчений ступінь доктора філософії наук за напрямами, визначеними частиною другою статті 19 Закону (у рік отримання).


Водночас слід звернути увагу, що члени Гільдії отримують в межах свого членства (за умови відсутності заборгованості по внескам) 20 годин за освітньою програмою, тобто половину від мінімума підвищення кваліфікації за рік.

Нагадуємо, що професійні організації аудиторів та/або бухгалтерів, включені до переліку осіб можуть проводити освітні заходи з безперервного професійного навчання аудиторів,- для своїх членів.(див. п. п. 3 п. 1 Розділу ІІІ Порядку безперервного професійного навчання аудиторів). Тобто порядок не допускає підвищення кваліфікації професійною організацією за освітньою програмою не для своїх членів.

Якщо Ви не член Гільдії, ви не можете приймати участь у освітніх програмах, але для Вас доступні короткострокові програми.

Гільдія повідомляє своїх членів про те, що 16.02.2021 року Комісія з атестації вирішила включити до Переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку, професійну організацію аудиторів та/або бухгалтерів ВСЕУКРАЇНСЬКУ ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ «ГІЛЬДІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ34343388).Відповідне Рішення № 2/5/11 від 16.02.21 р оприлюднено на веб-порталі Регулятора.Гільдія нагадує, що підвищення кваліфікації для аудиторів сертифікат АПУ є прямою вимогою ЗаконуДля ілюстрації використано фото Карпати вражають: неймовірний світанок на горі Піп Іван автор фото Трач Руслан .

Варіант Гільдії програми та кваліфікаційного іспиту для сертифіката АПУ. Копроративне право

Гільдія публікує варіант направленої до Інспекції із забезпечення якості ОСНАД програми іспиту з корпоративного права.

Також Гільдія публікує примірний варіант окремих задач, аналогічні яким були надіслані в складі проекту іспиту Гільдії д Інспекції із забезпечення якості  ОСНАД.

Інформуємо, що станом на поточну відсутня інформація щодо результатів розгляду Інспекції із забезпечення якості ОСНАД як програми Гільдії так і проекту іспиту.

Програма Гільдії корпоративне право.

Версія Задачі 5 з Варіанту Іспиту 2.

 

(5) Маклай працює Директором з комерційних закупівель в ПрАТ «Звитяж», має спеціальну технічну освіту, яка дозволяє йому розбиратися у витратних матеріалах. Основний вид діяльності ПрАТ «Звитяж» – будівництво концесійних доріг.

Його кум, Вітольд, володіє компанією, яка займається виробництвом адгезійних домішок. На ринку України є декілька постачальників адгезійних домішок. Вітольд висловив Маклаю упевненість, що у випадку перемоги його компанії у тендері ПрАТ «Звитяж» та підписанні довгострокового контракту на 2 роки, Маклай буде успішнішим на 5 % від фактичної ціни закупівлі.

Катерина, голова тендерного комітету ПрАТ «Звитяж». У поточному році для переобрання на посаду, Катерина має отримати схвальний відгук і Директора з комерційних закупівель. У Катерини та Маклая склалися довірительні відносини, тому Маклай вирішив допомогти Катерині грошима та дав їй позику у розмірі 1 000 000 грн під іпотеку її квартири.

Через пів року Маклай розказав між іншим Катерині про технічні переваги адгезійних домішок, які виготовляє компанія Вітольда. Мимоволі Маклай зазначив, що якби Катерина розгледіла переваги адгезійних домішок від Вітольда, то іпотеку можна було б швидко закрити.

Катерина завжди стояла на позиції закупівель виключно найкращих товарів за найнижчою ціною. Спеціальної технічної освіти Катерина не має. Але в вимогах до постачальника, з’явився пункт про поставку товару з відстрочкою оплати на 200 днів. Також з’явилася вимога щодо конкретного географічного походження товару, яким відповідає виключно адгезійні домішки фірми Вітольда.

В результаті було проведено закупівлю на суму 56 000 000 грн, в якій фірма Вітольда, хоч і посіла друге місце, але перемогла. Адже, адгезійні домішки фірми, яка посіла перше місце були з іншого регіону.

Через три місяці ПрАТ «Звитяж» та фірма Вітольда підписали збільшення договірної ціни, за ініціативою постачальника. Тепер ціна контракту без збільшення обсягу поставки вже стала 63 000 000 грн. А ще місяць було підписано ще одну додаткову угоду, якою нова ціна контракту без збільшення обсягу поставки стала 64 100 000 грн.

В ході проведення внутрішнього аудиту, було встановлено, що весь реомат на ринку України має приблизно однакові технічні характеристики, а географічне походження товару не впливає на його якість. Також внутрішнім аудитом було встановлено, що підписання першої Додаткової угоди про збільшення ціни було необґрунтованим, бо ціна на ринку на реомат не змінювалась. Так само і  щодо Другої Додаткової угоди внутрішнім аудитом було встановлено, що збільшення ціни було необґрунтованим, бо ціна на ринку на реомат не змінювалась. Тобто є всі підстави вважати, що ПрАТ «Звитяж» було завдано збитки такими діями посадових осіб.

Задача:

(а) Поясніть протиправні дії, які вчинили Маклай, Катерина та Вітольд.

(3 бали)

(b) Поясніть що потрібно зробити аби захистити інтереси ПрАТ «Звитяж».

(3 бали)

(6 балів)

Співпраця з Професійна асоціація корпоративного управління – ПАКУ

22.10.2020 на запрошення Професійна асоціація корпоративного управління – ПАКУ в межах програми “Корпоративний секретар” перший віце-президент Гільдії Iryna Pavlova прочитала дві лекції щодо зовнішнього та внутрішнього аудиту відповідно.

Ірина Миколаївна наголосила на тому, що внутрішній аудит є принципово відмінним від зовнішнього.

В частині зовнішнього аудиту, зокрема, було зроблено наголос на меті проведення зовнішнього аудиту, як способу отримати незалежне професійне підтвердження достовірності фінансової звітності підприємства.

Також в ході лекції Ірина Миколаївна зазначила про актуальну проблему отримання підприємствами позитивних висновків за результатами проведення зовнішнього аудиту, за умови, що такі підприємства, попри пряму норму Закону, так і не перейшли на міжнародні стандарти фінансової звітності. Слід нагадати, що порушення правил ведення бухгалтерського обліку унеможливлює позитивний висновок зовнішнього аудиту.

Лектор висвітлила і проблему так званої «трансформації фінансової звітності», похідних ризиків, які, з точки зору внутрішнього аудитора та наглядової ради підприємства, така послуга несе для сталого розвитку підприємства та захисту активів.

В частині внутрішнього аудиту, Ірина Миколаївна наголосила на принципових аспектах використання служби внутрішнього аудиту як ефективного інструменту ідентифікації та управління ризиками. Також лектор висвітлила реальні практичні приклади з життя ефективної роботи служби внутрішнього аудиту в приватному та державному секторах, в тому числі, навела дані щодо зарубіжного досвіду.

Ірина Миколаївна Павлова є першим віце-президентом ВГО «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України», представником ВГО ГПВАУ у Громадській раді при Державній податковій службі України, у 2008-2012 рр. була членом Аудиторської палати України за квотою З’їзду аудиторів України.

Зустріч з Державною аудиторською службою України

Зустріч у ДАСУ 28.11.2019

У рамках навчання з питань розвитку нормативно-методологічного забезпечення діючих видів державного фінансового контролю 28.11.2019 року віце-президент Гільдії Ірина Павлова та член Гільдії Ірина Чумакова провели зустріч зі співробітниками Держаудит служби.

В ході зустрічі було презентовано основні напрямки діялдості Гільдії, мету та місію організації. Також було презентовано оновлену програму підготовки внутрішніх аудиторів на 2020 рік.

Статстика реєстрації та обліку платників податків

http://www.wassilykandinsky.ru/work-247.php

 

13.11.2019 відбулося засідання Комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Члени Гільдії були присутні.

В ході роботи комітету з доповіддю виступив і Голова ДПС України Сергій Олексійович Верланов.

Гільдія публікує низку цікавих статистичних даних, наданих у складі матеріалів на заслуховування Голови ДПС Верланова С.О.

Так станом на 01.11.2019 року в Україні зареєстровано 280,0 тис платників ПДВ,а платників єдиного внеску(без ВЕЗ Крим та припинених) 3 310,2 тис.

Цікаво, що відповідно до озвучених цифр, в середньому на одного платника ПДВ приходиться 11,8 робітників–платників ЄСВ, за умови, що всі робітники працюють на  платників ПДВ виключно.

Кількість платників Станом на 01.11.2019 Станом на 01.09.2019 Динаміка
кількість %
Фізичних осіб, зареєстрованих у Державному рестрі фізичних осіб-платників податків     44 480,00         44 467,60                12,4       1,00  
із них іноземців             741,9                734,2                7,7        1,0
Платників податків(без ВЕЗ Крим)          3 399,4               3 378,8                20,6          1,0  
із них:                 –
юридичних осіб         1 480,6             1 471,1                  9,5         1,0  
із них, новостворені з початку року               60,3                 48,0              12,3        1,3
фізичних осіб підприємців         1 892,7             1 882,0                10,7         1,0  
із них, новостворені з початку року             222,0                171,8              50,2        1,3
фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність              26,1                  25,7                  0,4         1,0  
Платників єдиного внеску(без ВЕЗ Крим та припинених)         3 310,2             3 289,1                21,1         1,0  
Платників ПДВ            280,0                279,3                  0,7         1,0  
із них, зареєстровано платниками ПДВ з початку року               36,8                 29,1                7,7        1,3
Платників акцизного податку з реалізаціїпального таспирту етилового                3,7                    3,5                  0,2         1,1  
яким було зареєстровано акцизних складів               11,6                 10,6                1,0        1,1

Підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів Міністерства юстиції України

Підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів системи Міністерства юстиції України 

02 листопада внутрішні аудитори системи Міністерства юстиції України взяли участь у шестигодинному семінарі присвяченому актуальним проблемам внутрішнього аудиту. Вказаний захід було проведено за ініціативою Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства юстиції України.

Як відмітила заступник директора Департаменту-начальник відділу пані Власова Ірина Анатоліївна, проведення подібних заходів є дуже важливим для постійного вдосконалення та підвищення кваліфікації фахівців внутрішнього аудиту.

Віце-президент ВГО «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України» пані Павлова Ірина Миколаївна відзначила важливість роботи фахівців внутрішнього аудиту Міністерства.

В ході проведення семінару було висвітлено такі теми:

  • Відмінність внутрішнього аудиту від ревізії з точки зору методики та підходів до проведення досліджень, оформлення їх результатів у робочих документах, звітах (описової частини про виявлені порушення) і надання рекомендацій щодо усунення встановлених порушень
  • Аналіз фінансової та бюджетної звітності бюджетних установ, оцінка фінансового стану підприємств державного сектору
  • Методики розрахунку витрат на одиницю виготовленої продукції (наданої послуги), складання калькуляцій. Визначення собівартості виготовленої продукції (наданих послуг).

У заході взяли співробітники Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства, Головних територіальних управлінь юстиції й інших регіональних установ Міністерства.