Гільдія має фіксоване добровільне членство.

Членами Гільдії можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Щоб стати членом Гільдії необхідно мати вищу освіту, безперервний стаж роботи не менше 3 років на посадах : внутрішнього аудитора, ревізора, фінансового контролера, аналітика, аудитора, податкового інспектора, головного бухгалтера або його заступника, викладача ( при наявності вченого звання  або ступеня), юриста, управлінського керівника вищого рівня, фахівця з внутрішньої безпеки, слідчого системи МВС, СБУ або Прокуратури України, а також:

Для сертифікованих  аудиторів необхідно:

*До  заяви встановленої форми додаються наступні документи:

1) копія 1-2  сторінки та сторінки, що містить інформацію про останнє місце реєстрації, паспорту громадянина України;

2) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

3) копія сертифіката аудитора, виданого Аудиторською палатою України та чинного на дату подання заяви (за наявності);

4) квитанція про сплату вступного та членського внеску.