Всеукраїнська громадська організація «Гільдія Професійних Внутрішніх Аудиторів України» організована за ініціативи громадян України ( без допомоги іноземних  або вітчизняних спонсорів ) з метою  створення умов для запровадження у вітчизняному управлінні, особливо корпоративному, професійного внутрішнього аудиту у відповідності з сучасними світовими вимогами та стандартами якості аудиторських послуг. Свідоцтво про реєстрацію Мін’юсту України від  04.05.2006 № 2444

Основні напрямки роботи Гільдії :

  • Впровадження стандартів (у т.ч. і міжнародних) аудиту та внутрішнього аудиту і Кодексу професійної етики в роботу вітчизняних фахівців системи контролю з урахуванням особливостей  законодавства України;
  • Запровадження постійно діючої системи  підвищення кваліфікації для аудиторів та внутрішніх аудиторів;
  • Розроблення на основі узагальнення практики науково обґрунтованих методів та рекомендацій з питань аудиту та господарського контролю;
  • Ознайомлення  аудиторів та внутрішніх аудиторів України з зарубіжним досвідом колег по фаху;
  • Захист професійних інтересів аудиторів та внутрішніх аудиторів перед роботодавцями та лобіювання інтересів фаху в органах влади.

Гільдія, для виконання своєї місії в українському бізнес-середовищі, серед іншого:

  • організовує навчання (перепідготовку, підготовку) практикуючих внутрішніх аудиторів з питань організації та методики їх повсякденної роботи, визначення ризиків, забезпечення безпеки бізнесу, психології взаємовідносин з керівними органами та  виконавчим персоналом або акціонерами (власниками), шахрайства та рейдерства, визначення  загроз безпеки бізнесу, тощо та проводить сертифікацію рівня професійних знань своїх членів  з питань  теорії та практики внутрішнього аудиту;
  • організовує навчання майбутніх аудиторів з метою підготовки слухачів до складання кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката аудитора;
  • проводить заходи з організації та проведення удосконалення професійних знань аудиторів за програмами Аудиторської палати України з метою підготовки останніх до контрольного тестування, та проводить таке тестування.