Стандарити внутрішнього аудиту, завтерджені Наказом  Міністерства фінансів України 04.10.2011  № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 серпня 2019 року № 344), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1219/19957 – обов’язкові для застосування в Державному секторі.

Національні стандарти практики внутрішнього аудиту – рекомендовані для приватного сектору.

Методологічні вказівки з внутрішнього аудиту в державному секторі україни – документ рекомендованого характеру.