(044) 239–22–52

(068) 931–66–76

office.gildia.kyiv.ua@gmail.com

Нагадуємо, що наступне підвищення кваліфікації для аудиторів (сертифікат АПУ) за 20-годинною освітньою програмою “Служба внутрішнього аудиту” відбудеться у листопаді 2021 року (05.11.21, 12.11.21, 19.11.21, 26.11.21 – чотири преші п’ятниці листопада 2021 року).

Лектор Надія Павлова, адвокат, непрактикуючий аудитор, практикуючий внутрішній аудитор, LLM, бакалавр міжнародних відносин, бакалавр обліку та аудиту, керуючий партнер АО «АТТОРНЕЙС», член Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України, член Аудиторської палати України, член Національної асоціації адвокатів України.

Реєстрація на захід буде закрита 03.11.2021 року о 19.00. Це останній безкоштовний освітній захід підвищення кваліфікації для членів (сертифікат АПУ) у 2021 році.

Нагадуємо, що протягом 2021 року плата за цей освітній захід тривалістю 20 годин тільки для членів Гільдії не стягується за умови відсутності заборгованості за членськими внесками. Ви можете зробити звірку за заборгованістю за членськими внесками шляхом направлення на електронну пошту Гільдії office.gildia.kyiv.ua@gmail.com листа з Вашим ПІБ і номером сертифіката внутрішнього аудитора).

Гільдія принагідно нагадує, що за умови наявності заборгованості за внесками більш аніж два роки станом на 01.01.2022 (тобто борг за внесками за 2020 та 2021 роки або більший період), такі члени будуть виключені. Як наслідок виключення, такі члени втрачають доступ до матеріалів Гільдії, додаткових гарантій захисту та підвищення кваліфікації від Гільдії.

Гільдія нагадує, що згідно п. 5 Розділу 1. Порядку безперервного професійного навчання аудиторів (надалі по тексту – Порядок) мінімальний обсяг, тривалість безперервного професійного навчання аудитора становлять 120 годин протягом трьох років поспіль за накопичувальною системою, але не менше 20 годин на рік.

При цьому має бути забезпечено диференціацію видів безперервного навчання аудиторів. А згідно п. 4 Розділу 2. Порядку обсяг та тривалість проходження безперервного професійного навчання аудиторів шляхом участі у короткострокових заходах визначаються відповідно до фактичної тривалості навчання в годинах, але не більше ніж 20 годин на рік, на підставі підтверджуючих документів. Тобто мінімум підвищення для аудитора на рік це 20 годин короткострокових заходів, а ще 20 годин потрібно добрати або освітніми заходами або можна виконати програми постійного професійного розвитку (Continuing Professional Development – CPD) або здобути вчений ступінь доктора філософії наук за напрямами, визначеними частиною другою статті 19 Закону (у рік отримання).


Водночас слід звернути увагу, що члени Гільдії отримують в межах свого членства (за умови відсутності заборгованості по внескам) 20 годин за освітньою програмою, тобто половину від мінімума підвищення кваліфікації за рік.

Нагадуємо, що професійні організації аудиторів та/або бухгалтерів, включені до переліку осіб можуть проводити освітні заходи з безперервного професійного навчання аудиторів,- для своїх членів.(див. п. п. 3 п. 1 Розділу ІІІ Порядку безперервного професійного навчання аудиторів). Тобто порядок не допускає підвищення кваліфікації професійною організацією за освітньою програмою не для своїх членів.

Якщо Ви не член Гільдії, ви не можете приймати участь у освітніх програмах, але для Вас доступні короткострокові програми.

Гільдія повідомляє своїх членів про те, що 16.02.2021 року Комісія з атестації вирішила включити до Переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку, професійну організацію аудиторів та/або бухгалтерів ВСЕУКРАЇНСЬКУ ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ «ГІЛЬДІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ34343388).Відповідне Рішення № 2/5/11 від 16.02.21 р оприлюднено на веб-порталі Регулятора.Гільдія нагадує, що підвищення кваліфікації для аудиторів сертифікат АПУ є прямою вимогою ЗаконуДля ілюстрації використано фото Карпати вражають: неймовірний світанок на горі Піп Іван автор фото Трач Руслан .

У зв’язку з численними зверненнями членів, щодо непоодиноких спроб включити внутрішніх аудиторів до складу комісій на підприємстві Гільдія інформує зацікавлених суб’єктів, що не допускається включення внутрішніх аудиторів до складу комісій, в тому числі до комісій з інвентаризації, передачі справ, комісій з контролю виконання рекомендацій.

Так само не допускається попереднє погодження внутрішніми аудиторами документів: візування договорів, узгодження техніко економічних обґрунтувань.

Всі зазначені вище дії становлять прямий конфлікт інтересів оскільки аудитор стає учасником процесу, який пізніше має перевіряти.

Для державного сектору, де використовуються Стандарти внутрішнього аудиту у державному секторі, це буде пряме порушення принципів функціональної незалежності та об’єктивності, визначених Стандартом 2 «Незалежність та об’єктивність» глави 1 розділу ІІ Стандартів. Аналогічна позиція міститься у Листі Міністерства фінансів України № 33020-07-5/19567 від 30.06.2020.

Так само для приватного сектору не має значення будете Ви використовувати Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту або Національні стандарти практики, все одно перелічені вище типові порушення незалежності будуть порушеннями у роботі.

Акти таких комісій є недійсними, бо залучені до роботи у таких комісіях внутрішні аудитори діяли фактично поза межами своїх повноважень не у спосіб передбачений Законом.

Дійсно, сьогодні існує ганебна, роками вибудована практика залучати внутрішніх аудиторів до роботи у таких комісіях, вимагати від внутрішніх аудиторів візувати документи. Одначе, такі факти грають в першу чергу проти тих, хто намагається зазвичай на них маніпулювати. Адже, нікчемні документи не породжують наслідків, не можуть підтверджувати або спростовувати факти, відтак не можуть бути використанні для захисту порушеного права, тому такий внутрішній аудит нічим ані державі, ані бізнесу не допомагає.

 

З 16.12.2019 по 20.12.2019 року в Гільдії відбулося навчання за програмою «Внутрішній аудит».

В ході навчання були висвітлені історичні аспекти розвитку внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю. Окремо було досліджено питання взаємозв’язку становлення внутрішнього аудиту та виконання Україною своїх зобов’язань за міжнародними договорами. Також було обговорено базові підходи французької, голландської та американських шкіл.

Учасники отримали системні знання щодо основних теорій внутрішнього аудиту.

На практиці було розглянуто питання застосування матриці визначення ступеню ризиків.

Детально було обговорено і практичні питання застосування Методологічних вказівок з внутрішнього аудиту в державному секторі України.

Були розглянуті і базові психологічні реакції, з якими стикаються в своїй роботі внутрішні аудитори.

Дуже детально було висвітлено питання складання описової частини звіту: визначення методології дослідження, та опис фактично встановлених обставин.

Окрема увага була приділена і принциповим відмінностям практики у державному та приватних секторах.

Слід зазначити, що учасниками заходу були як вже практикуючі внутрішні аудитори, такі ті, хто перебуває тільки на своєму професійному старті.

Гільдія дякую всім учасниками та вітає осіб, які успішно склали підсумковий іспит!

Гільдія вітає Збройні Сили України зі Святом!
 
Низький уклін і дяка воїнам за мирне небо.
Щира дяка за важку праця, витримку та сила духу.
 
Гільдія нагадує, що “третя лінія оборони” – це внутрішній аудит.
 
Дякуємо окремо Департаменту Внутрішнього аудиту Міноборони за впровадження найкращих світових практик внутрішнього аудиту, розробку унікальних інтелектуальних методик та щоденну працю з метою підвищення обороноздатності України!
 
Слава Україні!

Шановні сертифіковані аудитори нагадуємо Вам, що 18.05.2019 року відбудеться черговий з’їзд аудиторів України.

Ви можете голосувати на з’їзді особисто або делегувати Ваш голос. Спосіб делегування свого голосу Ви можете знайти за посиланням.

Всі інформаційні матеріали до з’їзду Ви можете знайти за посиланням.

Звертаємо увагу, що дана подія напряму стосується всіх осіб, які отримали сертифікат аудитора, виданий Аудиторською палатою України.

 

«Осінь в Карпатах», 1964, Бошкай Йосип (1891-1975)

Лекторами ВГО “Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України” 02 листопада 2018 року в рамках співпраці з Міністерством юстиції України буде проведено одноденний семінар з підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів Міністерства за темою «Внутрішній аудит: методика та методологія аналізу формування собівартості послуг».

Семінар буде проведено за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10.
Орієнтовний початок заходу 10 год 00хв.

Всі учасники заходу можуть надіслати свої питання щодо предмету семінару на електронну пошту Гільдії office.gildia.kyiv.ua@gmail.com у строк до 19 жовтня 23год 59 хв.

Клієнтам необхідно мати більше партнерів-аудиторів аби забезпечити впевненість у фінансовій звітності

Чому шлюб клієнта і аудитора інколи стає нещасливим

Фотограф Rubberball/Mike Kemp/Brand X

Колонка Леоніда Бещицького

Після фінансового спаду головного урядового контрагента у Об’єднаному Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, Публічного Товариства Карліон, Carillion Plc., законодавці та професійні практикуючі особи обговорюють примусовий поділ компаній Великої четвірки. Такі жорсткі заходи, разом з тим, з високою вірогідністю призведуть значно менше до належного рівня аудиту аніж до інших змін, які серед аудиторів значною мірою не популярні.

Спадок Карліона розпочав широку дискусію, оскільки компанія зростала швидко та безупинно приймала участь у нових проектах та використовувала творчу бухгалтерію, KPMG, компанія Великої четвірки лишалася аудитором Карліона протягом 19 років. KPMG не змогла попередити акціонерів та регуляторів про катастрофу, що насувалася.

Одночасно Deloitte виступав внутрішнім аудитором для Карліон. Зовнішній консалтинг здійснював EY.

PwC став ліквідаційним розпорядником Карліону, оскільки це була єдина компанія з Великої четвірки, у якої був відсутній конфлікт інтересів.
Ринок аудиту та фінансового консалтингу настільки взаємопов’язаний в силу того, що цей ринок є вузько концентрованим.

В Об’єднаному Королівстві Великобританії та Північної Ірландії Велика четвірка аудує 97% Публічних компаній з переліку FTSE 350; в США 99% компаній з переліку S&P 500 та ще 44 % від всіх публічних компаній та їх клієнтів.

Примусовий поділ є простою реакцією регулятора «переламати через коліно» олігополії. За такою логікою, якщо створити більше конкуренції, то якість послуг зросте. Якщо розділити бізнес-консалтинг Великої четвірки та аудит, то рівень конфлікту інтересів знизиться.

Серед контраргументів зазначають складність перевірки транснаціональної корпорації, якщо серед перевіряючих відсутній обмін знаннями щодо різних рівнів бізнесу всередині великої фірми. Також важко розробити примусовий поділ, який мав би смисл. Поділ компанії на аудит та консалтинг не створить значної конкуренції на ринку.

Поділ Великої четвірки на спеціалізованих аудиторів для конкретних секторів економіки лише створить олігополії для кожного сектору окремо. Жодний примусовий поділ не попереджає формування довгих та сталих відносин між аудитором та керівниками компаній-клієнтів, такий поділ не захищає акціонерів, ні керівників – священний грааль реформи аудиту, як його назвав мій колега по Думці Блумберг Кріс Хьюгс у своїй недавній колонці.

Більш вірогідно, що рішення для регулятора має іншу стежку, як варіант: вимога до компаній частіше змінювати аудиторів.
США відмовилися від ідеї обов’язкової ротації у 2013 році. Водночас, ЄС запровадив цю ідею у 2016 році. Разом з тим на рівні ЄС, регулювання є доволі слабким: публічні компанії та банки повинні змінювати аудиторів лише раз на 10 років, ще на десять років можна продовжити строк співпраці, якщо компанія обере тих самих аудиторів на тендері. Дежрави-учасниці ЄС мають право прискорити ротацію, але, за загальним правилом, цього не роблять. У державах, що розвиваються, регулятори пішли далі: у Бразилії наявне правило обов’язкової ротації раз на 5 років, у Китаї таке ж правило для аудиторів банків, у Кенії наявна обов’язкова ротації аудиторів фінансового сектору раз на 3 роки.
Строк від 10 до 20 років – вічність. Такі маленькі зміни майже нічого не зроблять аби спинити формування токсичних стосунків. Але складність введення більш швидкої ротації пов’язана з тим, що Велика четвірки докладає зусиль аби пролобіювати послаблення регулювання. Одним з аргументів Великої четвірки є те, що обов’язкова ротація знижує якість аудиту, оскільки аудитори мають недостатньо часу аби зрозуміти глибино операційний цикл клієнта. Також цитується, що будь яка ротація призводить лише до збільшення роботи для Великої четвірки, короткострокові стосунки з клієнтом лише знижують скептичне ставлення аудитора, обов’язкова ротація призведе до злету цін на послуги аудиторів. Також зазначається, що потреба регулятора змінювати аудиторів клієнта буде дороговизною для клієнта, оскільки клієнт має повторювати процедуру відбору аудитора частіше так, наче ринок аудиту був конкурентним. Навіть більше, дуже часто клієнти не хочуть мати зайвий клопіт та витрат, тому Ви й не знайдете публічні товариства, які б лобіювали примусову ротацію. Навпаки, вони можливо виступаю занадто проти ротації. В кінці 2016 року Скотт Бронсон, Кеслін Гарріс та Скотт Вайзенент з Університету Канзасу опублікували дослідження, про те, які наслідки мала обов’язкова ротація аудиторів у Італії, Південній Кореї та Бразилії. Згідно дослідження мало місце значно менше «розмивання доходів» та цільового управління, несвоєчасного визнання витрат – того, що називається іншими словами креативний облік, в той час як була наявна обов’язкова ротація та клієнт міг в будь який момент змінити аудитора. Разом з тим, згідно дослідження якість аудиту впала протягом першого року перевірок, в період, коли аудитор знайомиться з клієнтом, та протягом останнього року до обов’язкової ротації, коли важливість гарного враження для аудитора падає.

Все ж, команда дослідників дійшла до висновку, що наявні значні переваги для якості аудиту(обов’язкової ротації). Такі переваги вдвічі(а в окремих випадках і в більше) пересилюють витрати, пов’язані з падінням якості аудиту, яке має місце при обов’язковій ротації. Іншими словами, обов’язкова ротація створює компромісні умови та, зазвичай, варта своїх витрат. Для того аби ця ідея працювала період ротації не може бути занадто довгим або коротким. Визначити оптимальний період можна лише шляхом досліджень.
Звісно, що проблема таких досліджень полягає у тому, що такі дослідження створюють менш стабільне середовище, у якому конкуренція ледь зростає. Відсутній сенс створювати більше компаній, якщо можна якось змінити регулювання та повернути клієнтів у безпечні обійми Великої четвірки. Водночас, коли мова йде про наведення ладу на ринку аудиту, раптова вигода не може бути виправданим вибором. Світ десятками років живе з олігополіями на ринку бухгалтерських послуг; якість аудиту – більш значуща проблема, яку слід вирішити.
Аудитори завжди будуть співпрацювати більш тісно з управлінським персоналом аніж з акціонерами чи регулятором, не зважаючи на те, наскільки жорстко буде посилено нагляд. Тому завжди буде залишатися вірогідність «звернути на ліво», якщо стосунки будуть тривати довше за середньо прийняті. Коли тривалість контракту аудитора відома наперед, більша вірогідність того, що проблеми, з якими стикнувся Карліон, будуть виявлені раніше аніж компанія вийде з ринку.

Ця колонка не обов’язково відображає точку зору редакційної колегії Блумберг ЛП та її власників.

Ця колонка не обов’язково відображає точку зору ВГО «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України» та/або її членів. Ця колонка перекладена українською мовою на замовлення ВГО «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України». Передрук та посилання на переклад можливі лише за умови посилання на сторінку ВГО «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України» та сторінку оригіналу.

Посилання на колонку мовою оригіналу тут: