(044) 239–22–52

(068) 931–66–76

office.gildia.kyiv.ua@gmail.com

протидія корупції

Чому і яким чином Гільдія захищає своїх членів?

Бариніна Марина Валеріївна з 23.06.2020 р. тимчасово відсторонена від участі в роботі керівного складу Гільдії з метою уникнення конфлікту інтересів у зв’язку з виконанням Гільдією свого обов’язку перед членом в частині захисту прав внутрішнього аудитора (п. 3.2.15 та п. 4.6.1.8. Статуту Гільдії).

Справа в тому, що в Департаменті внутрішнього аудиту Міноборони (далі – Департамент) та територіальних управліннях внутрішнього аудиту (далі – територіальні управління) з метою покращення їх роботи відбувається реорганізація, до якої чинне керівництво Департаменту та територіальних управлінь не залучається.

Одночасно загальновідомим є факт того, що вибудована у Міністерстві оборони України система внутрішнього аудиту є однією з найкращих в державі. Вказане підтверджується в тому числі оцінками експертів НАТО (Звіт за результатами експертного аналізу «Самооцінка стану виконання програми розбудови доброчесності» (Building Integrity), надісланому у жовтні 2019 року заступником Генерального секретаря НАТО з операцій Джоном Манза на адресу Уряду та державних органів України (далі — Звіт НАТО).

23.06.2020 Гільдії стало відомо про ситуацію щодо проведення аналізу якості виконання Департаментом та територіальними управліннями завдань, визначених положеннями чинного законодавства України та керівництвом оборонного відомства (далі – аналіз якості). Однак, виникають питання: хто саме, на підставі яких норм права, за чиїм завданням та в межах яких повноважень, а головне – коли і яким чином здійснював цей аналіз.

Зважаючи на факт, що більшість аудиторів державного сектору в своїй роботі орієнтуються на методологію Міністерства фінансів України або на розробки саме Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, було прийнято рішення звернутися до Міноборони з запитами про інформацію в порядку ЗУ «Про доступ до публічної інформації». В першому запиті Гільдія запросила документ, який підтверджує проведення такого налізу.

Важливо зрозуміти природу цього аналізу якості.

Важливо також зрозуміти, чому в країні, де йде війна, раптово виникла потреба реформувати налагоджений інститут внутрішнього аудиту в оборонному відомстві, спираючись на неоприлюднений аналіз якості, в якому, ймовірно, зроблено висновок про неефективність роботи зазначеного інституту. Особливо, за умови, що у відкритому доступі є абсолютно зворотня інформація.

Важливо також зрозуміти, чому всупереч підписаній та оприлюдненій на сайті Мінооборони Декларації внутрішнього аудиту Міністерства оборони України в роботу Департаменту втручаються сторонні особи. Вказане ставить під сумнів дотримання державним органом гарантій незалежності внутрішніх аудиторів. Така ситуація ручного, не передбаченого законом, втручання в роботу Департаменту внутрішнього аудиту сторонніх осіб створює класичні передумови для розквіту корупції.

Важливо також зрозуміти, що відсутність адекватних, логічних та ключове – законних відповідей на ці запитання призведе не тільки до руйнування ефективного інструменту запобігання і виявлення корупції в Міноборони, але й демотивує багатьох внутрішніх аудиторів державного сектору, які отримають сигнал, що вони не є захищеними, не є незалежним, що їх робота не потрібна. Прямим наслідком такої ситуації стане відкат системи державного внутрішнього фінансового контролю в державному секторі на 7 років назад.