(044) 239–22–52

(068) 931–66–76

office.gildia.kyiv.ua@gmail.com

права внутрішнього аудитора

Гільдія вітає послідовність у захисті прав незаконно звільнених аудиторів ДВА Міноборони

Гільдія вже наголошувала, що Міністерство оборони України демонструє суперечливу позицію в судових спорах щодо відновлення порушених прав незаконно звільнених внутрішніх аудиторів ДВА Міноборони. З метою формування єдиної позиції всієї спільноти внутрішніх аудиторів в частині захисту їх прав на працю Гільдія вважає за необхідне звернути увагу зацікавлених осіб на Ухвалу від 27.01.2021 Окружного адміністративного суду м. Києва, якою Суд встановив судовий контроль за негайним виконанням Судового рішення в частині поновлення на роботі та виплаті середнього заробітку за перший місяць.

Що відбулося?

15.12.2020 Міністерство оборони України отримало Рішення Суду від 07.12.2020 по справі №640/20284/20.

14.12.2020 незаконно звільнена аудиторка особисто через пошту звернулася до Міністерства оборони України з заявою  про виконання Рішення від 07.12.2020 року Окружного адміністративного суду міста Києва по справі №640/20284/20.

Разом з даною заявою незаконно звільнена аудиторка надіслала Відповідачу і роздруківку актуальних банківських реквізитів аби Відповідач міг виконати п. 8 Рішення від 07.12.2020 року.

Незаконно звільнена аудиторка також подала Відповідачу разом і з даною заявою і заяву про звільнення з займаної посади за власним бажання у зв’язку з неможливістю працювати в атмосфері психологічного буллінгу.

Відповідач вказані документи отримав 16.12.2020 року.

Отже з 16.12.2020 Відповідач мав всі можливості виконати п. 8 Рішення Суду в частині стягнення середнього заробітку, що підлягає виплаті за час вимушеного прогулу у межах суми стягнення за один місяць, з вирахуванням при виплаті встановлених податків і зборів.

Оскільки Міністерство оборони України не допустило негайного виконання рішення Суду в частині зобов`язання Міністерство оборони України поновити незаконно звільнену внутрішню аудиторку на посаді головного спеціаліста відділу аудиту у сфері фінансового забезпечення Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України з 31.07.2020 та в частині стягнення середнього заробітку, що підлягає виплаті за час вимушеного прогулу у межах суми стягнення за один місяць, з вирахуванням при виплаті встановлених податків і зборів, позивач була змушена звернутися до Суду з заявою про встановлення судового контролю за виконанням Рішення Суду.

Ухвалою від 27.01.2021 Суд зобов’язав Міністерство оборони України подати звіт про виконання пункту 8 рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 07.12.2020 по справі №640/20284/20 у строк до 01.03.2021.

Суд також звернув увагу відповідача, що подання апеляційної скарги на рішення суду та подання позивачем заяви про звільнення не звільняє відповідача від обов’язку по виконанню рішення суду в частині, яка допущена до негайного виконання, а саме: в частині зобов`язання Міністерство оборони України поновити незаконно звільнену аудиторку  на посаді головного спеціаліста відділу аудиту у сфері фінансового забезпечення Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України з 31.07.2020 та в частині стягнення середнього заробітку, що підлягає виплаті за час вимушеного прогулу у межах суми стягнення за один місяць, з вирахуванням при виплаті встановлених податків і зборів.

Нагадуємо, що 07.12.2020 ОАСК задовольнив перший позов. Рішення винесене на користь внутрішнього аудитора закладає підвалини для впевненості у формуванні єдиної судової практики, яка унеможливить втручання третіх осіб в роботу служби внутрішнього аудиту та засвідчить неприпустимість звільнень внутрішніх аудиторів за надуманими підставами.

Що передувало?

Влітку 2020 року у Департаменті внутрішнього аудиту Міноборони (далі – Департамент) та територіальних управліннях внутрішнього аудиту (далі – територіальні управління) з метою покращення їх роботи відбувалася реорганізація, до якої чинне на той час керівництво Департаменту та територіальних управлінь не залучалося.
Гільдія вже звертала увагу, що реорганізація здійснювалася на підставі сумнівного аналізу оцінки якості ефективності роботи ДВА Міноборони України.

Гільдія повідомляла, що низка членів звернулася з позовами до Окружного адміністративного суду міста Києва за захистом порушеного права.

Станом на поточну дату в суді першої інстанції перебуває ще три позови членів Гільдії про поновлення на роботі та окремо позов про оскарження Директив, якими було здійснено так звану реорганізацію на підставі неіснуючого аналізу оцінки якості ефективності роботи ДВА Міноборои України.

Що таке судовий контроль?

Приписами статей 382–383 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено декілька видів судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах: зобов’язання суб’єкта владних повноважень подати звіт про виконання судового рішення та, за наслідками розгляду даного звіту, як можливий варіант – накладення штрафу (в сумі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 2 ст. 382 КАС України); визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом владних повноважень-відповідачем на виконання рішення суду; визнання протиправними рішень, дій або бездіяльності органу виконавчої служби, приватного виконавця.

Повідомлення про тимчасове відсторонення Бариніної М.В. від роботи у Вищій Раді Гільдії

Повідомлення
про тимчасове відсторонення Бариніної Марини Валеріївни від роботи у Вищій Раді Гільдії

Бариніна Марина Валеріївна з 23.06.2020 р. тимчасово відсторонена від участі в роботі керівного складу Гільдії з метою уникнення конфлікту інтересів у зв’язку з виконанням Гільдією свого обов’язку перед членом в частині захисту прав внутрішнього аудитора(п. 3.2.15 та п. 4.6.1.8. Статуту Гільдії).

Довідково інформуємо, що Бариніна Марина Валеріївна з 27.10.2017 року займає посаду Віце-президента Гільдії (з питань внутрішнього аудиту в державному секторі, на громадських засадах, без прав управління фінансово-господарською діяльністю). Марина Валеріївна входить до складу Вищої Ради Гільдії.

Бариніна Марина Валеріївна – заслужений економіст України, директор Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, сертифікований не практикуючий аудитор.