(044) 239–22–52

(068) 931–66–76

office.gildia.kyiv.ua@gmail.com

незалежність

У зв’язку з численними зверненнями членів, щодо непоодиноких спроб включити внутрішніх аудиторів до складу комісій на підприємстві Гільдія інформує зацікавлених суб’єктів, що не допускається включення внутрішніх аудиторів до складу комісій, в тому числі до комісій з інвентаризації, передачі справ, комісій з контролю виконання рекомендацій.

Так само не допускається попереднє погодження внутрішніми аудиторами документів: візування договорів, узгодження техніко економічних обґрунтувань.

Всі зазначені вище дії становлять прямий конфлікт інтересів оскільки аудитор стає учасником процесу, який пізніше має перевіряти.

Для державного сектору, де використовуються Стандарти внутрішнього аудиту у державному секторі, це буде пряме порушення принципів функціональної незалежності та об’єктивності, визначених Стандартом 2 «Незалежність та об’єктивність» глави 1 розділу ІІ Стандартів. Аналогічна позиція міститься у Листі Міністерства фінансів України № 33020-07-5/19567 від 30.06.2020.

Так само для приватного сектору не має значення будете Ви використовувати Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту або Національні стандарти практики, все одно перелічені вище типові порушення незалежності будуть порушеннями у роботі.

Акти таких комісій є недійсними, бо залучені до роботи у таких комісіях внутрішні аудитори діяли фактично поза межами своїх повноважень не у спосіб передбачений Законом.

Дійсно, сьогодні існує ганебна, роками вибудована практика залучати внутрішніх аудиторів до роботи у таких комісіях, вимагати від внутрішніх аудиторів візувати документи. Одначе, такі факти грають в першу чергу проти тих, хто намагається зазвичай на них маніпулювати. Адже, нікчемні документи не породжують наслідків, не можуть підтверджувати або спростовувати факти, відтак не можуть бути використанні для захисту порушеного права, тому такий внутрішній аудит нічим ані державі, ані бізнесу не допомагає.

Гільдія закликає доопрацювати Проект Постанови КМУ про запровадження сертифікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту

У зв’язку з оприлюдненням Урядом України 07 травня 2021 року на офіційному сайті Міністерства фінансів України для громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження сертифікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. №1001» (далі – Проект), Гільдія звернулась до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, голів фракцій у Верховній Раді України та Національного агентства з запобігання корупції.

За результатами вивчення та обговорення між членами Гільдії Проекту Гільдія звертає увагу на наявність у Проекті корупціогенних факторів та дискреційних повноважень Міністерства фінансів України (далі – Мінфін).

Пункт 4 Проекту передбачає, що наявність сертифікату внутрішнього аудитора є умовою для виконання функцій держави та є підставою для підвищення посадового окладу.

Проект ставить під сумнів об’єктивність, незалежність, рівні умови та вільний доступ до професії, зважаючи на сукупність дискреційних повноважень Мінфіну:

1) програму підготовки внутрішніх аудиторів готує Мінфін;

2) навчання за відповідною програмою проводить Мінфін;

3) іспит, що підтверджує кваліфікацію, готує Мінфін;

4) перевіряє іспит Мінфін;

5) результат іспиту затверджує Мінфін;

6) черговість проходження сертифікації (тобто відбір працівників, які проходитимуть підготовку, одержуватимуть сертифікат та відповідне підвищення посадового окладу) визначає Мінфін;

7) оцінку якості внутрішнього аудиту в державних органах (тобто якості роботи підготовлених та сертифікованих Мінфіном внутрішніх аудиторів) здійснює Мінфін (Порядок здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту, затверджений наказом Мінфіну від 03.05.2017 № 480, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.05.2017 за № 633/30531 зі змінами).

Покладання всіх ланок підготовки внутрішніх аудиторів на один орган у поєднанні з повноваженнями у сфері внутрішнього аудиту, визначеними Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375, сприяє монополізації та, як наслідок, створює передумови для зловживань та корупції.

Усталеною світовою практикою є розподіл, коли навчання та сертифікацію проводять громадські організації, а державні органи і регулятори формують вимоги до навчальних програм та здійснюють оцінку якості діяльності з внутрішнього аудиту.

Світовий досвід сертифікації внутрішніх аудиторів полягає в тому, що розвитком професії, стандартами, освітою та сертифікацією займаються громадські організації. Членство в таких громадських організаціях вимагає від членів постійного вдосконалення знать шляхом підвищення кваліфікації та обміну досвідом.

Також встановлена Проектом залежність оплати праці від наявності сертифікату, який видає Мінфін, має очевидне корупціогенне забарвлення.

Протягом 15-ти років ВГО «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України» займається розвитком незалежного внутрішнього аудиту в Україні без залучення державного фінансування. Гільдією вже розроблені програми навчання і підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів, що базуються на Національних стандартах практики внутрішніх аудиторів та Кодексі професійної етики професійних внутрішніх аудиторів України (затверджені з’їздом Гільдії), Стандартах внутрішнього аудиту та Кодексі етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту (затверджених Мінфіном), Міжнародних Стандартах Професійної Практики Внутрішнього Аудиту (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing), враховують доробки ISO та актуальну судову практику, а також проводиться відповідне навчання.

Крім того, в Україні діють й інші громадські організації та навчальні заклади, спроможні забезпечити потребу органів державного сектору у безперервному професійному розвитку внутрішніх аудиторів.

Гільдія закликає доопрацювати Проект з урахуванням доводів, викладених вище.

Гільдія наголошує, що прийняття Проекту без внесення відповідних змін призведе до нівелювання інституту внутрішнього фінансового контролю у державному секторі як такого. Адже наявність на папері системи внутрішнього фінансового контролю буде зведена на нуль через тотальну фінансову та кар’єрну залежність в усьому кожного внутрішнього аудитора в державному секторі від Мінфіну.