Національний банк оприлюднив для громадського обговорення Положення про застосування заходів впливу, заходів раннього втручання, коригувальних заходів на ринках небанківських фінансових послуг (далі – Положення). 

 

Положення розроблене з метою імплементації вимог Законів України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, “Про страхування” та “Про кредитні спілки” (далі – нові Закони). Вимоги Положення стосуються: 

 

 • страховиків, перестраховиків, об’єднань учасників ринку страхування, які є саморегулівними організаціями, власників істотної участі у страховиках, керівників страховиків та осіб, на яких покладено виконання ключових функцій, нагляд за якими здійснює Національний банк;
 • кредитних спілок;
 • фінансових компаній, ломбардів, власників істотної участі у фінансових компаніях, ломбардах;
 • кредитодавців і нових кредиторів, які є фінансовими установами;
 • учасників небанківських фінансових груп (підгруп), включаючи страхові групи (підгрупи); 
 • небанківських фінансових груп, включаючи страхові групи (підгрупи), переважна діяльність в яких здійснюється небанківськими фінансовими установами, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк;
 • надавачів супровідних послуг, включаючи колекторські компанії, які є фінансовими установами; 
 • юридичних осіб, яким анульовано ліцензію на надання фінансових послуг та які виключено з Державного реєстру фінансових установ до завершення виконання умов усіх договорів зі споживачами фінансових послуг.

 

Положення також урегульовує низку питань нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, зокрема:

 

 • перелік ознак ризикової діяльності, в разі встановлення яких Національний банк матиме право застосувати заходи впливу; 
 • перелік ознак систематичного, повторного та триваючого порушення;
 • порядок оприлюднення інформації та повідомлень про вжиті Національним банком заходи;
 • порядок участі в розгляді питання щодо застосування заходів Національним банком України шляхом запрошення осіб, стосовно яких має бути прийняте рішення (їхніх представників);
 • вимоги до оформлення та подання документів до Національного банку в межах процедури застосування заходів.

 

Положення набере чинності з 01 січня 2024 року одночасно з введенням у дію нових Законів. Водночас чинне Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затверджене постановою Правління Національного банку України від 01 лютого 2021 року № 12 (зі змінами), буде визнане таким, що втратило чинність.  

 

Ознайомитися з матеріалами до обговорення можна за посиланням: 

 

 • проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг”;
 • аналіз регуляторного впливу проєкту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг”.

 

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 01 листопада 2023 року на електронну адресу: NBFI.regulations@bank.gov.ua.