Національний банк України пропонує до обговорення проєкт Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою (далі – Положення).

 

Положення розроблене відповідно до Законів України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” та “Про кредитні спілки” з метою підвищення ефективності корпоративного управління в кредитних спілках.

У Положенні, зокрема, встановлено:

 • вимоги до системи управління кредитною спілкою, зокрема до організації систем внутрішнього контролю, управління ризиками, комплаєнсу та внутрішнього аудиту;
 • вимоги до звітів та інших документів кредитної спілки для подання до Національного банку щодо виконання функцій управління ризиками, комплаєнсу, внутрішнього аудиту;
 • порядок здійснення Національним банком контролю за дотриманням кредитними спілками вимог до системи управління;
 • критерії віднесення кредитних спілок до категорії значимих.

  Положення передбачає перехідний період строком до 30 червня 2024 року для організації кредитними спілками системи управління за новими правилами.
  Вимоги про віднесення кредитних спілок до категорії значимих за встановленими Національним банком критеріями наберуть чинності з 01 січня 2025 року.
   Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями: 
     Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 29 грудня 2023 року на електронну адресу: NBFI.regulations@bank.gov.ua або на поштову адресу: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601.